qytetari.com

Përfaqësues nga Rrjeti i Profesionistëve të Rinj (YPN) më 10 qershor morën pjesë në takimin online të organizuar nga Qëndresa Qytetare, së bashku me Fondacionin Together, Citizens Channel, dhe Qëndra STEPS. Në këtë diskutim, u fol për Rrugët Ligjore që qytetarët mund të përdorin për të ushtruar të drejtat e tyre si qytetarë aktiv. Pavarsisht distancën fizike, qytetarët mund të adresojnë shqetësimet dhe nevojat e tyre përmes peticioneve elektronike duke përdorur platformën qytetari.com. Kjo platformë synon të ndikojë në vendimmarrjen dhe transparencën e Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe ta afrojë atë më tej me nevojat dhe problemet e qytetarëve.

european hub

Rrjeti i Profesionistëve të Rinj vazhdon të qëndroj në vijën e parë të aktiviteteve që angazhojnë dhe bëjn bashk të rinj, profesionistë dhe qytetarë. Përfaqësuesja jonë Mikaela Llalla ndoqi takimin  inagurues së Hub Evropian. I cili u organizua nga Das Progressive Zentrum dhe Citizens For Europe në kuadër të lançimit të (online) prototipin të parë të Hub Evropian for Civic Engagemen (Qendrën Evropiane për Angazhim Qytetar), ky projekt synon të sjellë së bashku qytetarë, OJF, profesionistë, nga e gjithë Evropa në të ashtuquajturat “Bonfire” . Kjo do të jetë një platformë e aksesueshme për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë, shprehin, shkëmbejnë intersat,pasjonet dhe kulturen e tyre. Si dhe në të njëjtën kohë të njohin profesionistë, OJF dhe njerëz të rinj nga e gjithë Evropa.

Ndrysho Gjuhen