WBYL Toolkit

WBYL Toolkit

Kjo paketë mjetesh është përgatitur në kuadër të Ngritjes së Kapaciteteve të ofruara në kuadër të projektit “Laboratori Rinor i Ballkanit Perëndimor” të RCC-së. Mohim përgjegjësie: Përgjegjësia për përmbajtjen, pikëpamjet, interpretimet dhe kushtet e shprehura këtu i takon vetëm autorit dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyrojnë pikëpamjet e RCC-së, pjesëmarrësve të saj, partnerëve, donatorëve ose të Bashkimit Europian.

© 2023 Young Professionals Network. All rights reserved.

Web Design & Development by adesign.al