Our Publications

THIRRJE PËR PJESËMARRËS
Program Trajnimi mbi “Aftësitë e Buta dhe Qytetarinë Aktive” Kjo thirrje u drejtohet të rinjve nga zona e Yzberishtit, Bashkia Tiranë, për tu pajisuar dhe aftësuar me njohuri dhe aftësi që do t’u shërbejnë në tregun e punës dhe pjesëmarrjen në vendimarrjen lokale mbi çështje të cilat lidhen me komunitetin e tyre. Përshkrimi i projektit… Continue reading THIRRJE PËR PJESËMARRËS
OPEN CALL FOR YOUTH PARTICIPATION
WBAA Mentorship Program Applications for WBAA Mentorship Program are now open! The 3 days’ workshop will be organized in Tirana, 15-17 October 2022 with the aim to further youth career development and personal growth through mentorship innovative practices offered by WBAA Alumni, with the goal to increase students participation in youth mobility schemes. The project… Continue reading OPEN CALL FOR YOUTH PARTICIPATION
Let’s Talk about Labor Rights” – Open Hour
To remember the Global Day of Social Justice on 20th February, Young Professionals Network organized an open hour with the Commissioner for the Protection against Discrimination Mr. Robert Gajda. This international day reminds each of us the duty of each society to guarantee equal rights and opportunities for everyone in economy, education, work place and… Continue reading Let’s Talk about Labor Rights” – Open Hour
Critical Thinking with YPN’s Cast
Young Professionals Network brings the newest video-cast platform “Critical Thinking with YPN’s Cast” moderated by Ms. Donada Rata. Critical Thinking Cast is a discussing and analyzing platform for students, young professionals, activist, academics and politic-makers on topics of social-education, politics and economic actuality. YPN’s Cast will be analytic, informing and above all it will be… Continue reading Critical Thinking with YPN’s Cast

© 2021 Young Professionals Network. All rights reserved.

Web Design & Development by adesign.al