Aplikim për konkurrim në projektin ‘Në Fshat 2’

Ky projekt emocionues synon të përzgjedhë studentë të motivuar dhe të talentuar të universitetit të vitit të tretë bachelor ose master me drejtime të ndryshme studimi për të bashkëpunuar me komunitetet lokale në zhvillimin e produkteve turistike novatore në disa prej fshatrave të përzgjedhur në Shqipëri

Për të aplikuar ju lutemi klikoni këtu

Subscribe to our newsletter

Follow us on social

Young Professionals Network (YPN) is a cooperative development platform composed of young professionals and different kinds of other entities, such as nonprofit organisations, youth organizations, business associations, freelancers, and businesses.

© Copyright 2024 Young Professionals Network. All rights reserved. Developed by Dora Kreative