Të Rinjtë dhe të Drejtat në Punë – Raport Kombëtar

Për të aksesuar raportin klikoni këtu Ky raport kombëtar publikohet nga YPN në kuadër të iniciativës ‘‘Mundësi për Punë të Denjë: Profesionistët e Rinj Përfitojnë nga Kodi i Punës’’, që vjen në vazhdimësi të mungesave të identifikuara në terren dhe të nevojës për tu informuar më tepër për të drejtat dhe detyrimet në vendin e

CONTINUE READING

Traction Hub

To open the Visibility Material click here

CONTINUE READING

Policy Recommendations Document

For Albanian version click here For English version click here

CONTINUE READING

National roadmap of youth transition from school to labour market

For English publication click here For Albanian publication click here

CONTINUE READING

QYTETARIA AKTIVE – PERCEPTIME NGA TË RINJTË NË QARKUN ELBASAN

Për të aksesuar raportin klikoni këtu Një shoqëri demokratike është e bazuar fillimisht në një shoqëri të përbërë nga qytetarëqë dinë të veprojnë për ndryshim, dinë të jenë aktiv për komunitetin ku jetojnë nëpërmjetnjë sërë metodash për të qenë pjesë e proceseve vendimmarrëse ose/dhe me anë tëreagimit të tyre. E gjithë kjo veprimtari dhe kulturë për

CONTINUE READING

Mediterranean Youth Solutions Report 2021

SDSN Youth Mediterranean is excited to release the first edition of the Report #MYSR2021, prepared by our team in collaboration with the UNEP/MAP–Barcelona Convention Secretariat and the Union for the Mediterranean (UfM). Inspired by the Youth Solutions Report annually published by UN Sustainable Development Solutions Network – Youth, the Mediterranean edition showcases 29 sustainable and

CONTINUE READING

Subscribe to our newsletter

Follow us on social

Young Professionals Network (YPN) is a cooperative development platform composed of young professionals and different kinds of other entities, such as nonprofit organisations, youth organizations, business associations, freelancers, and businesses.

© Copyright 2024 Young Professionals Network. All rights reserved. Developed by Dora Kreative