Deklaratë për ditën e drejtësisë sociale

20 Shkurti shënon Ditën Ndërkombëtare të 𝗗𝗿𝗲𝗷𝘀𝗶𝘀ë 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, të vendosur më 2007 nga Amambleja e Përgjithshme e Shteteve të Bashkuara.

Drejtësi Sociale do të thotë të përpiqesh të përfshihesh në zgjidhjen e problematikave si : varfëria, përjashtimi, barazia gjinore, papunësia, të drejtat e njeriut dhe mbrojtjet sociale, të cilat të gjitha i prekin të rinjtë në mënyrë direkte.

Këtë vit tema është e lidhur me ekonominë digjitale.

Në këtë kuadër 𝗥𝗿𝗷𝗲𝘁𝗶 𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁ë𝘃𝗲 𝘁ë 𝗥𝗶𝗻𝗷 ka zhvilluar një deklaratë “Thirrje për Drejtësi Sociale në Ekonominë Digjitale” drejtuar Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore dhe Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive .

________________________________________

The 20th of February marks the World Day of 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, as decided by the General Assembly of the UN in 2007.

Social Justice means taking efforts to tackle issues such as poverty, exclusion, gender equality, unemployment, human rights, and social protections, which all affects youth directly.

This year’s theme was related with the digital economy.

In this framework 𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 has develop a statement “A call for social justice in the Digital Economy” addressed to State Inspectorate of Labour and Social Services and National Employment and Skills Agency.

Subscribe to our newsletter

Follow us on social

Young Professionals Network (YPN) is a cooperative development platform composed of young professionals and different kinds of other entities, such as nonprofit organisations, youth organizations, business associations, freelancers, and businesses.

© Copyright 2024 Young Professionals Network. All rights reserved. Developed by Dora Kreative