Koordinator Projektesh

📢Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) shpall njoftimin për vend vakant, për pozicionin e punës me këto specifika:

● 1 (Një) Koordinator Projektesh
● Me kohë të plotë, 3 muajt e parë në provë konform Kodit të Punës

📩Të interesuarit të dërgojnë brenda datës 10 Shtator 2023, në adresen tonë elektronike office@ahc.org.al dokumentacionin e kërkuar në thirrje.

📝Për më shumë informacion mbi pozicionin, ju lutemi klikoni këtu

Subscribe to our newsletter

Follow us on social

Young Professionals Network (YPN) is a cooperative development platform composed of young professionals and different kinds of other entities, such as nonprofit organisations, youth organizations, business associations, freelancers, and businesses.

© Copyright 2024 Young Professionals Network. All rights reserved. Developed by Dora Kreative