NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

“SIGAL BUSINESS CENTER” Sh.p.k, shoqëri me aktivitet Investimi i kapitalit dhe i burimeve te tjera financiare, për blerje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, me qendër në Tiranë njofton për 2 (dy) vende të lira pune si:

‘Specialist i Burimeve Njerëzore’

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

•Të ketë diplomë universitare në Fakultetin e Shkencave Sociale, Ekonomisë, Gjuhëve të Huaja etj.

•Përvojë të mëparshme në pozicionin Specialist Rekrutimi (minimumi 3 vjet) në sektorin agjencive të rekrutimit.

•Të zotërojë shumë mire gjuhën angleze, italiane etj.

•Të zotërojë paketën “Microsoft Office’’.

•Aftësi komunikuese, oganizuese, analitike.

Të interesuarit, brenda datës 15.09.2023 të dorëzojnë Letër Motivimi, CV të pajisur me fotografi dhe referenca,nga punëdhënësit e mëparshëm në adresën “Qendra e Biznesit SIGAL BUSINESS CENTER”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigalbc.al

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit: 04 22 333 08.

Subscribe to our newsletter

Follow us on social

Young Professionals Network (YPN) is a cooperative development platform composed of young professionals and different kinds of other entities, such as nonprofit organisations, youth organizations, business associations, freelancers, and businesses.

© Copyright 2024 Young Professionals Network. All rights reserved. Developed by Dora Kreative