Qëndrim Publik

Gjatë Javës së Integritetit, Rrjeti i Profesionistëve të Rinj është angazhuar në forma të ndryshme duke përfshirë tryezën e rrubmullakët me temë “Integriteti në punë: Më shumë vende pune miqësore për të rinjtë” në bashkëpunim me Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL , po ashtu dhe në Ditën Kombëtare të Rinisë dhe atë Ndërkombëtaren të të Drejtave të Njeriut.

Si rezultat i këtij angazhimi, YPN së bashku me CLR, duan të ndajnë me ju një qëndrim publik përsa i përket sfidave të të rinjve në vendin e punës.

Ju ftojmë të lexoni qëndrimin më poshtë.

Subscribe to our newsletter

Follow us on social

Young Professionals Network (YPN) is a cooperative development platform composed of young professionals and different kinds of other entities, such as nonprofit organisations, youth organizations, business associations, freelancers, and businesses.

© Copyright 2024 Young Professionals Network. All rights reserved. Developed by Dora Kreative