Blog

ToR-Project Coordinator

TERMS OF REFERENCE BackgroundYoung Professionals Network (YPN) is a cooperation platform composed of young professionals and youth organizations. It was formally established by a group of young and motivated professionals coming from different working backgrounds who, after being part of several programmes supported by the Robert Bosch Stiftung, decided to establish this platform to replicate

CONTINUE READING

THIRRJE PËR APLIKIME | MUNDËSI PËR PRAKTIKË PUNE

Rrjeti i Profesionistëve të Rinj është një platformë bashkëpunimi që ka në fokus fuqizimin e rinisë dhe profesionistëve të rinj nëpërmjet advokimit, angazhimit dhe rrjetëzimit. Në këtë kuadër, organizata ka tre fusha veprimtarie pune: ‘‘Fuqizimi Ekonomik dhe të Drejtat Sociale’’; ‘‘Qytetaria Aktive dhe Demokracia Lokale’’; ‘‘Paqja dhe Siguria’’. Rrjeti i Profesionistëve të Rinj hap thirrjen

CONTINUE READING

Declaration by the Participants of the Forum of Young Professionals 2023

“Cooperation, Security, Values: NATO in a Changing World” held in Tirana, Nov 30 – Dec 1, 2023 Recognising the poly-crisis and the challenging security landscape in the world in 2023, highlighted by the ongoing conflicts in Ukraine and Gaza, as well as the general unrest in Europe’s southern and eastern flanks. Understanding the repercussions of

CONTINUE READING

NATO’s Future Guardians: Unveiling the Strength of Young Professionals in the Western Balkans

20 February 2024 In December 2023, I had the privilege of attending The Annual Young Professionals Forum 2023: “Cooperation, Security Values; NATO, in a Changing World,” held in Tirana, Albania. Bringing together 25 young professionals dedicated to promoting peace, security, and NATO values in the Western Balkans, the forum shed light on the active role

CONTINUE READING

Securing tomorrow: The crucial role of NATO under the loop of young professionals

“Cooperation, Security, and Values: NATO in a Changing World” was the topic of The Annual Forum of Young Professionals 2023 which was held recently in Tirana — Albania, by YPN (Young Professionals Network) with the support of NATO Public Diplomacy Division and the U.S. Embassy in Tirana. Institutional partner of this forum were the Defense

CONTINUE READING

Qëndrim Publik

Gjatë Javës së Integritetit, Rrjeti i Profesionistëve të Rinj është angazhuar në forma të ndryshme duke përfshirë tryezën e rrubmullakët me temë “Integriteti në punë: Më shumë vende pune miqësore për të rinjtë” në bashkëpunim me Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL , po ashtu dhe në Ditën Kombëtare të Rinisë dhe atë Ndërkombëtaren të të

CONTINUE READING

Të Rinjtë dhe të Drejtat në Punë – Raport Kombëtar

Për të aksesuar raportin klikoni këtu Ky raport kombëtar publikohet nga YPN në kuadër të iniciativës ‘‘Mundësi për Punë të Denjë: Profesionistët e Rinj Përfitojnë nga Kodi i Punës’’, që vjen në vazhdimësi të mungesave të identifikuara në terren dhe të nevojës për tu informuar më tepër për të drejtat dhe detyrimet në vendin e

CONTINUE READING

Call for Applications

Forum of Young Professionals 2023: ‘‘Cooperation, Security, Values: NATO in a Changing World’’ Background: The security situation in the Western Balkans remains an important issue for NATO. Recent policy discussions have emphasized the need for NATO to increase engagement with the Western Balkans to prevent potential conflicts and instability on its eastern flank. The Western

CONTINUE READING

Traction Hub

To open the Visibility Material click here

CONTINUE READING

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

“SIGAL BUSINESS CENTER” Sh.p.k, shoqëri me aktivitet Investimi i kapitalit dhe i burimeve te tjera financiare, për blerje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, me qendër në Tiranë njofton për 2 (dy) vende të lira pune si: ‘Specialist i Burimeve Njerëzore’ Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë: •Të ketë diplomë universitare në Fakultetin

CONTINUE READING

Subscribe to our newsletter

Follow us on social

Young Professionals Network (YPN) is a cooperative development platform composed of young professionals and different kinds of other entities, such as nonprofit organisations, youth organizations, business associations, freelancers, and businesses.

© Copyright 2024 Young Professionals Network. All rights reserved. Developed by Dora Kreative